CoreStrings.MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation(Object, Object) Metoda

Definice

Filtry {filter1} a {filter2} byly nakonfigurovány na stejné navigaci. Na navigaci je povolený pouze jeden jedinečný filtr. Další informace o zahrnutí souvisejících dat najdete v tématu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=746393.

public static string MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (object filter1, object filter2);
public static string MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (object? filter1, object? filter2);
static member MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation : obj * obj -> string
Public Shared Function MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (filter1 As Object, filter2 As Object) As String

Parametry

filter1
Object
filter2
Object

Návraty

Platí pro