CosmosQueryEventData.LogSensitiveData Vlastnost

Definice

Označuje, jestli aplikace umožňuje protokolování citlivých dat.

public virtual bool LogSensitiveData { get; }
member this.LogSensitiveData : bool
Public Overridable ReadOnly Property LogSensitiveData As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro