DbTransactionInterceptor.TransactionFailedAsync Metoda

Definice

Volá se, když použití objektu DbTransaction selhalo s výjimkou.

public virtual System.Threading.Tasks.Task TransactionFailedAsync (System.Data.Common.DbTransaction transaction, Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData eventData, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member TransactionFailedAsync : System.Data.Common.DbTransaction * Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.TransactionFailedAsync : System.Data.Common.DbTransaction * Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function TransactionFailedAsync (transaction As DbTransaction, eventData As TransactionErrorEventData, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

transaction
DbTransaction

Transakce.

eventData
TransactionErrorEventData

Kontextové informace o připojení a transakci.

cancellationToken
CancellationToken

K CancellationToken pozorování při čekání na dokončení úlohy.

Návraty

Představující Task asynchronní operaci.

Implementuje

Výjimky

Platí pro