ModelSource.CoreConventionSetBuilder Vlastnost

Definice

Získá, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder který vytvoří konvence, které se mají použít k sestavení modelu.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder CoreConventionSetBuilder { get; }
member this.CoreConventionSetBuilder : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder
Protected Overridable ReadOnly Property CoreConventionSetBuilder As ICoreConventionSetBuilder

Hodnota vlastnosti

Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder

Platí pro