RuntimeModelConvention.ProcessModelFinalized(IModel) Metoda

Definice

Volá se po dokončení modelu, který už nejde zmutovat.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel ProcessModelFinalized (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel model);
abstract member ProcessModelFinalized : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel
override this.ProcessModelFinalized : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel
Public Overridable Function ProcessModelFinalized (model As IModel) As IModel

Parametry

model
IModel

Model.

Návraty

Implementuje

Platí pro