Sdílet prostřednictvím


IConventionAnnotation.GetConfigurationSource Metoda

Definice

Vrátí zdroj konfigurace pro tuto poznámku.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ConfigurationSource GetConfigurationSource ();
abstract member GetConfigurationSource : unit -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ConfigurationSource
Public Function GetConfigurationSource () As ConfigurationSource

Návraty

Zdroj konfigurace.

Platí pro