IConventionElementType.Builder Vlastnost

Definice

Získá tvůrce, který lze použít ke konfiguraci tohoto prvku.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionElementTypeBuilder Builder { get; }
member this.Builder : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionElementTypeBuilder
Public ReadOnly Property Builder As IConventionElementTypeBuilder

Hodnota vlastnosti

Výjimky

Pokud byl prvek odebrán z modelu.

Platí pro