IMutableTypeBase.GetComplexProperties Metoda

Definice

Získá vlastnosti definované na tomto typu.

public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableComplexProperty> GetComplexProperties ();
abstract member GetComplexProperties : unit -> seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableComplexProperty>
Public Function GetComplexProperties () As IEnumerable(Of IMutableComplexProperty)

Návraty

Vlastnosti definované pro tento typ.

Poznámky

Toto rozhraní API vrací pouze složité vlastnosti a nenajde navigační, skalární ani vlastnosti služby.

Platí pro