IReadOnlyStoredProcedureResultColumn.Name Vlastnost

Definice

Získá název sloupce výsledku.

public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro