RuntimeServiceProperty.DeclaringEntityType Vlastnost

Definice

Získá typ, který patří objektu podobného této vlastnosti.

public override Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeEntityType DeclaringEntityType { get; }
public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeEntityType DeclaringEntityType { get; }
member this.DeclaringEntityType : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeEntityType
Public Overrides ReadOnly Property DeclaringEntityType As RuntimeEntityType
Public Overridable ReadOnly Property DeclaringEntityType As RuntimeEntityType

Hodnota vlastnosti

Platí pro