MutableKeyExtensions.GetReferencingForeignKeys(IMutableKey) Metoda

Definice

Získá všechny cizí klíče, které cílí na daný primární nebo alternativní klíč.

public static System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableForeignKey> GetReferencingForeignKeys (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableKey key);
static member GetReferencingForeignKeys : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableKey -> seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableForeignKey>
<Extension()>
Public Function GetReferencingForeignKeys (key As IMutableKey) As IEnumerable(Of IMutableForeignKey)

Parametry

key
IMutableKey

Klíč, pro který se mají cizí klíče najít.

Návraty

Cizí klíče, které odkazují na daný klíč.

Platí pro