RelationalQueryModelVisitorDependencies.CompositePredicateExpressionVisitorFactory Vlastnost

Definice

Získá složený predikát výraz návštěvník factory.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ExpressionVisitors.Internal.ICompositePredicateExpressionVisitorFactory CompositePredicateExpressionVisitorFactory { get; }
member this.CompositePredicateExpressionVisitorFactory : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ExpressionVisitors.Internal.ICompositePredicateExpressionVisitorFactory
Public ReadOnly Property CompositePredicateExpressionVisitorFactory As ICompositePredicateExpressionVisitorFactory

Hodnota vlastnosti

Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.ExpressionVisitors.Internal.ICompositePredicateExpressionVisitorFactory

Platí pro