SelectExpression.IsDistinct Vlastnost

Definice

Logická hodnota označující, jestli je funkce DISTINCT použita pro projekci tohoto SelectExpressionparametru .

public bool IsDistinct { get; }
member this.IsDistinct : bool
Public ReadOnly Property IsDistinct As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro