SqlExpressionVisitor.VisitIntersect(IntersectExpression) Metoda

Definice

Navštíví děti výrazu průniku.

protected abstract System.Linq.Expressions.Expression VisitIntersect (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.IntersectExpression intersectExpression);
abstract member VisitIntersect : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.IntersectExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected MustOverride Function VisitIntersect (intersectExpression As IntersectExpression) As Expression

Parametry

intersectExpression
IntersectExpression

Výraz, který chcete navštívit.

Návraty

Změněný výraz, pokud byl změněn nebo jakýkoli dílčí výraz; v opačném případě vrátí původní výraz.

Platí pro