SqlNullabilityProcessor.VisitCase(CaseExpression, Boolean, Boolean) Metoda

Definice

CaseExpression Navštíví a vypočítá jeho nullability.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.SqlExpression VisitCase (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.CaseExpression caseExpression, bool allowOptimizedExpansion, out bool nullable);
abstract member VisitCase : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.CaseExpression * bool * bool -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.SqlExpression
override this.VisitCase : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.CaseExpression * bool * bool -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.SqlExpression
Protected Overridable Function VisitCase (caseExpression As CaseExpression, allowOptimizedExpansion As Boolean, ByRef nullable As Boolean) As SqlExpression

Parametry

caseExpression
CaseExpression

Výraz případu, který chcete navštívit.

allowOptimizedExpansion
Boolean

Je povolena logická hodnota označující, jestli je optimalizované rozšíření, které považuje hodnotu null za hodnotu false.

nullable
Boolean

Logická hodnota označující, zda má výraz SQL možnou hodnotu null.

Návraty

Optimalizovaný výraz SQL.

Platí pro