IRelationalTypeMapper.ByteArrayMapper Vlastnost

Definice

Získá mapovač, který má být použit pro vlastnosti bajtového pole.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IByteArrayRelationalTypeMapper ByteArrayMapper { get; }
member this.ByteArrayMapper : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IByteArrayRelationalTypeMapper
Public ReadOnly Property ByteArrayMapper As IByteArrayRelationalTypeMapper

Hodnota vlastnosti

Platí pro