Sdílet prostřednictvím


FakeRedactionCollector Třída

Definice

Historie použití typů falešných redakcí.

public ref class FakeRedactionCollector
public class FakeRedactionCollector
type FakeRedactionCollector = class
Public Class FakeRedactionCollector
Dědičnost
FakeRedactionCollector

Konstruktory

FakeRedactionCollector()

Historie použití typů falešných redakcí.

Vlastnosti

AllRedactedData

Získá úplný protokol všech událostí redakce, ke kterým došlo.

AllRedactorRequests

Získá úplný protokol všech událostí požadavků redactoru, ke kterým došlo.

LastRedactedData

Získá poslední redakci "událost".

LastRedactorRequested

Získá poslední požadavek redactoru "událost".

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro