Sdílet prostřednictvím


MvcCoreMvcBuilderExtensions.AddControllersAsServices(IMvcBuilder) Metoda

Definice

Registruje zjištěné kontrolery jako služby v .IServiceCollection

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder AddControllersAsServices (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder builder);
static member AddControllersAsServices : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder
<Extension()>
Public Function AddControllersAsServices (builder As IMvcBuilder) As IMvcBuilder

Parametry

builder
IMvcBuilder

Hodnota IMvcBuilder

Návraty

Hodnota IMvcBuilder

Platí pro