ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.BuildServiceProvider Metoda

Definice

Přetížení

BuildServiceProvider(IServiceCollection)

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection.

BuildServiceProvider(IServiceCollection, ServiceProviderOptions)

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection volitelného povolení vytváření služeb a ověřování oboru.

BuildServiceProvider(IServiceCollection, Boolean)

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection volitelného povolení ověřování oboru.

BuildServiceProvider(IServiceCollection)

Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static IServiceProvider ^ BuildServiceProvider(Microsoft::Extensions::DependencyInjection::IServiceCollection ^ services);
public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::DependencyInjection::ServiceProvider ^ BuildServiceProvider(Microsoft::Extensions::DependencyInjection::IServiceCollection ^ services);
public static IServiceProvider BuildServiceProvider (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection services);
public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider BuildServiceProvider (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection services);
static member BuildServiceProvider : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection -> IServiceProvider
static member BuildServiceProvider : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider
<Extension()>
Public Function BuildServiceProvider (services As IServiceCollection) As IServiceProvider
<Extension()>
Public Function BuildServiceProvider (services As IServiceCollection) As ServiceProvider

Parametry

services
IServiceCollection

Obsahující IServiceCollection popisovače služby.

Návraty

Hodnota ServiceProvider

Platí pro

BuildServiceProvider(IServiceCollection, ServiceProviderOptions)

Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection volitelného povolení vytváření služeb a ověřování oboru.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::DependencyInjection::ServiceProvider ^ BuildServiceProvider(Microsoft::Extensions::DependencyInjection::IServiceCollection ^ services, Microsoft::Extensions::DependencyInjection::ServiceProviderOptions ^ options);
public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider BuildServiceProvider (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection services, Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProviderOptions options);
static member BuildServiceProvider : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection * Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProviderOptions -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider
<Extension()>
Public Function BuildServiceProvider (services As IServiceCollection, options As ServiceProviderOptions) As ServiceProvider

Parametry

services
IServiceCollection

Obsahující IServiceCollection popisovače služby.

options
ServiceProviderOptions

Konfiguruje různá chování poskytovatele služeb, včetně vytváření služeb a ověřování oboru.

Návraty

Hodnota ServiceProvider

Platí pro

BuildServiceProvider(IServiceCollection, Boolean)

Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs
Zdroj:
ServiceCollectionContainerBuilderExtensions.cs

ServiceProvider Vytvoří obsahující služby z poskytnutého IServiceCollection volitelného povolení ověřování oboru.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static IServiceProvider ^ BuildServiceProvider(Microsoft::Extensions::DependencyInjection::IServiceCollection ^ services, bool validateScopes);
public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::DependencyInjection::ServiceProvider ^ BuildServiceProvider(Microsoft::Extensions::DependencyInjection::IServiceCollection ^ services, bool validateScopes);
public static IServiceProvider BuildServiceProvider (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection services, bool validateScopes);
public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider BuildServiceProvider (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection services, bool validateScopes);
static member BuildServiceProvider : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection * bool -> IServiceProvider
static member BuildServiceProvider : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IServiceCollection * bool -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProvider
<Extension()>
Public Function BuildServiceProvider (services As IServiceCollection, validateScopes As Boolean) As IServiceProvider
<Extension()>
Public Function BuildServiceProvider (services As IServiceCollection, validateScopes As Boolean) As ServiceProvider

Parametry

services
IServiceCollection

Obsahující IServiceCollection popisovače služby.

validateScopes
Boolean

trueprovést kontrolu, že služby s vymezeným oborem se nikdy nepřeloží z kořenového poskytovatele; v opačném případě . false

Návraty

Hodnota ServiceProvider

Platí pro