DotNetReferenceAssembliesPathResolver Třída

Definice

public ref class DotNetReferenceAssembliesPathResolver
public class DotNetReferenceAssembliesPathResolver
type DotNetReferenceAssembliesPathResolver = class
Public Class DotNetReferenceAssembliesPathResolver
Dědičnost
DotNetReferenceAssembliesPathResolver

Konstruktory

DotNetReferenceAssembliesPathResolver()

Pole

DotNetReferenceAssembliesPathEnv

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
Resolve()
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro