HostingAbstractionsHostExtensions.Run(IHost) Metoda

Definice

Spustí aplikaci a blokuje volající vlákno, dokud se neaktivuje vypnutí hostitele a nezastaví se všechny IHostedService instance.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Run(Microsoft::Extensions::Hosting::IHost ^ host);
public static void Run (this Microsoft.Extensions.Hosting.IHost host);
static member Run : Microsoft.Extensions.Hosting.IHost -> unit
<Extension()>
Public Sub Run (host As IHost)

Parametry

host
IHost

Příkaz IHost , který se má spustit.

Platí pro