HostingAbstractionsHostExtensions.WaitForShutdown(IHost) Metoda

Definice

Blokuje volající vlákno, dokud se neaktivuje vypnutí pomocí Ctrl+C nebo SIGTERM.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void WaitForShutdown(Microsoft::Extensions::Hosting::IHost ^ host);
public static void WaitForShutdown (this Microsoft.Extensions.Hosting.IHost host);
static member WaitForShutdown : Microsoft.Extensions.Hosting.IHost -> unit
<Extension()>
Public Sub WaitForShutdown (host As IHost)

Parametry

host
IHost

Spuštěný IHost.

Platí pro