HostingAbstractionsHostExtensions.WaitForShutdownAsync Metoda

Definice

Vrátí úlohu, která se dokončí při aktivaci vypnutí prostřednictvím daného tokenu.

public static System.Threading.Tasks.Task WaitForShutdownAsync (this Microsoft.Extensions.Hosting.IHost host, System.Threading.CancellationToken token = default);
static member WaitForShutdownAsync : Microsoft.Extensions.Hosting.IHost * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
<Extension()>
Public Function WaitForShutdownAsync (host As IHost, Optional token As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

host
IHost

Spuštěný IHostsoubor .

token
CancellationToken

Token pro aktivaci vypnutí.

Návraty

Jedná se Task o asynchronní operaci.

Výjimky

Token zrušení byl zrušen. Tato výjimka je uložena ve vrácené úloze.

Poznámky

Tato metoda ukládá do úlohy, která vrací všechny výjimky nesouvisejí s používáním, které může vyvolat synchronní protějšek metody. Pokud je ve vrácené úloze uložena výjimka, bude tato výjimka vyvolána při čekání na úkol. Výjimky použití, například ArgumentException, jsou stále vyvolány synchronně. Informace o uložených výjimkách najdete v tématu Výjimky vyvolané nástrojem WaitForShutdown(IHost).

Platí pro