IHost.StartAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

Spustí program.

public System.Threading.Tasks.Task StartAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member StartAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function StartAsync (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Používá se k přerušení spuštění programu.

Návraty

A Task , která bude dokončena při IHost spuštění.

Výjimky

Token zrušení byl zrušen. Tato výjimka je uložena ve vrácené úloze.

Platí pro