IHost.StopAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

Pokusí se program elegantně zastavit.

public System.Threading.Tasks.Task StopAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member StopAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function StopAsync (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Slouží k označení, kdy zastavení už nemá být řádné.

Návraty

A Task , která bude dokončena, jakmile se IHost zastaví.

Výjimky

Token zrušení byl zrušen. Tato výjimka je uložena ve vrácené úloze.

Platí pro