IHostedLifecycleService.StoppingAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

Aktivované před StopAsync(CancellationToken).

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ StoppingAsync(System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task StoppingAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member StoppingAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function StoppingAsync (cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Označuje, že počáteční proces byl přerušen.

Návraty

A Task , který představuje asynchronní operaci.

Výjimky

Token zrušení byl zrušen. Tato výjimka je uložena ve vrácené úloze.

Platí pro