ObjectPoolProvider Třída

Definice

Poskytovatel ObjectPool<T> instancí.

public ref class ObjectPoolProvider abstract
public abstract class ObjectPoolProvider
type ObjectPoolProvider = class
Public MustInherit Class ObjectPoolProvider
Dědičnost
ObjectPoolProvider
Odvozené

Konstruktory

ObjectPoolProvider()

Poskytovatel ObjectPool<T> instancí.

Metody

Create<T>()

Vytvoří .ObjectPool

Create<T>(IPooledObjectPolicy<T>)

Vytvoří s daným IPooledObjectPolicy<T>objektem ObjectPool .

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Metody rozšíření

CreateStringBuilderPool(ObjectPoolProvider)

Vytvoří objekt, který bude sdružovat ObjectPool<T>StringBuilder instance.

CreateStringBuilderPool(ObjectPoolProvider, Int32, Int32)

Vytvoří objekt, který bude sdružovat ObjectPool<T>StringBuilder instance.

Platí pro