MathObject.tan(Double) Metoda

Definice

Vypočítá tangens zadaného úhlu.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 static double tan(double x);
[Microsoft.JScript.JSFunction((Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum) 0, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_tan)]
public static double tan (double x);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.None, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_tan)]
public static double tan (double x);
[<Microsoft.JScript.JSFunction((Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum) 0, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_tan)>]
static member tan : double -> double
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.None, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Math_tan)>]
static member tan : double -> double
Public Shared Function tan (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Úhel měřený v radiánech.

Návraty

Double

Tangens .x

Atributy

Platí pro

Viz také