Sdílet prostřednictvím


HeaderNames.XFrameOptions Pole

Definice

Získá název hlavičky X-Frame-Options HTTP.

public: static initonly System::String ^ XFrameOptions;
public static readonly string XFrameOptions;
 staticval mutable XFrameOptions : string
Public Shared ReadOnly XFrameOptions As String 

Hodnota pole

Platí pro