Sdílet prostřednictvím


HeaderUtilities.EscapeAsQuotedString(StringSegment) Metoda

Definice

Uvozuje StringSegment řetězec jako uvozový řetězec, který je definován specifikací RFC.

public:
 static Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment EscapeAsQuotedString(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment input);
public static Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment EscapeAsQuotedString (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input);
static member EscapeAsQuotedString : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public Shared Function EscapeAsQuotedString (input As StringSegment) As StringSegment

Parametry

input
StringSegment

Vstup, který má být řídicí.

Návraty

Řídicí verze řetězce quoted-string.

Poznámky

Tím se před každé zpětné lomítko a uvozovky přidá zpětné lomítko a kolem vstupu se přidá uvozovky. Předpokládá, že vstup neobsahuje uvozovky, protože tato metoda je přidá. Vyvolá, pokud vstup obsahuje neplatné řídicí znaky definované v rfc7230.

Platí pro