Sdílet prostřednictvím


HeaderCollection.Append(String, String) Metoda

Definice

public:
 void Append(System::String ^ key, System::String ^ value);
public void Append (string key, string value);
member this.Append : string * string -> unit
Public Sub Append (key As String, value As String)

Parametry

key
String
value
String

Platí pro