Sdílet prostřednictvím


ComputerInfo Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci ComputerInfo třídy.

public:
 ComputerInfo();
public ComputerInfo ();
Public Sub New ()

Platí pro

Viz také