Sdílet prostřednictvím


ComputerInfo.OSFullName Vlastnost

Definice

Získá úplný název operačního systému.

public:
 property System::String ^ OSFullName { System::String ^ get(); };
public string OSFullName { get; }
member this.OSFullName : string
Public ReadOnly Property OSFullName As String

Hodnota vlastnosti

Obsahující String název operačního systému.

Výjimky

Volající kód nemá úplný vztah důvěryhodnosti.

Příklady

Tento příklad používá My.Computer.Info.OSFullName vlastnost k zobrazení názvu operačního systému počítače.

MsgBox("Computer's operating system name: " & 
    My.Computer.Info.OSFullName)

Poznámky

Tato vlastnost vrací podrobné informace o názvu operačního systému, pokud je v počítači nainstalována služba WMI (Windows Management Instrumentation). V opačném případě tato vlastnost vrátí stejný řetězec jako My.Computer.Info.OSPlatform vlastnost , která poskytuje méně podrobné informace, než může rozhraní WMI poskytnout.

Platí pro

Viz také