Sdílet prostřednictvím


ComputerInfo.OSVersion Vlastnost

Definice

Získá verzi operačního systému počítače.

public:
 property System::String ^ OSVersion { System::String ^ get(); };
public string OSVersion { get; }
member this.OSVersion : string
Public ReadOnly Property OSVersion As String

Hodnota vlastnosti

Obsahující String číslo aktuální verze operačního systému.

Výjimky

Aplikace nemůže získat informace o verzi operačního systému.

Příklady

V tomto příkladu se My.Computer.Info.OSVersion vlastnost používá k zobrazení verze operačního systému počítače.

MsgBox("Computer's operating system version: " & 
    My.Computer.Info.OSVersion)

Poznámky

Vlastnost My.Computer.Info.OSVersion formátuje verzi jako hlavní.podverze.build.revision.

Vlastnost My.Computer.Info.OSVersion poskytuje funkce podobné Version vlastnosti objektu vráceného OSVersion vlastností .

Platí pro

Viz také