Sdílet prostřednictvím


ComputerInfo.TotalVirtualMemory Vlastnost

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Získá celkovou velikost virtuálního adresního prostoru dostupného pro počítač.

public:
 property System::UInt64 TotalVirtualMemory { System::UInt64 get(); };
[System.CLSCompliant(false)]
public ulong TotalVirtualMemory { get; }
[<System.CLSCompliant(false)>]
member this.TotalVirtualMemory : uint64
Public ReadOnly Property TotalVirtualMemory As ULong

Hodnota vlastnosti

Obsahující ULong počet bajtů virtuálního adresního prostoru dostupného pro počítač.

Atributy

Výjimky

Aplikace nemůže získat stav paměti.

Příklady

Tento příklad používá My.Computer.Info.TotalVirtualMemory vlastnost k zobrazení celkové velikosti virtuální paměti pro počítač, na kterém je kód spuštěn.

MsgBox("Computer's available virtual memory: " & 
    My.Computer.Info.TotalVirtualMemory)

Platí pro

Viz také