DkmModuleInstance.SetModule(DkmModule, Boolean) Metoda

Definice

Tato metoda je vyvolána poskytovatelem symbolů pro přidružení DkmModule k DkmModuleInstance a pro aktivaci události ModuleSymbolsLoaded. Může být volána pouze jednou pro objekt DkmModuleInstance. Volání tohoto rozhraní API vytvoří jak přidružení DkmModule < - > DkmModuleInstance, tak také způsobilo vyvolání události ModuleSymbolsLoaded.

public:
 void SetModule(Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmModule ^ Module, bool IsReload);
public void SetModule (Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmModule Module, bool IsReload);
member this.SetModule : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmModule * bool -> unit
Public Sub SetModule (Module As DkmModule, IsReload As Boolean)

Parametry

Module
DkmModule

Pro DkmModule, která je přidružena k DkmModuleInstance.

IsReload
Boolean

Pro True, pokud se symboly znovu načítají pro existující modul, false, pokud se děje jako součást zpracování zatížení modulu.

Platí pro