Sdílet prostřednictvím


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.DotNet Obor názvů

Třídy

ApplicationInfo
DefaultAssemblyLoadContext
ResolvedReferenceExtensions

Rozhraní

IApplicationInfo
ICodeGenAssemblyLoadContext