Attribute._Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Metoda

Definice

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfoCount;
void _Attribute.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _Attribute.GetTypeInfoCount

Parametry

pcTInfo
UInt32

Když tato metoda vrátí, odkazuje na umístění, které přijímá počet rozhraní informací o typu poskytnuté objektem.

Implementuje

Výjimky

Opožděný přístup pomocí rozhraní COM IDispatch není podporován.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu. Další informace naleznete v tématu IDispatch::GetTypeInfoCount.

Platí pro