Comparer<T> Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci Comparer<T> třídy .

protected:
 Comparer();
protected Comparer ();
Protected Sub New ()

Platí pro