MaskedTextProvider.IsValidPasswordChar(Char) Metoda

Definice

Určuje, zda je zadaný znak platným znakem hesla.

public:
 static bool IsValidPasswordChar(char c);
public static bool IsValidPasswordChar (char c);
static member IsValidPasswordChar : char -> bool
Public Shared Function IsValidPasswordChar (c As Char) As Boolean

Parametry

c
Char

Hodnota Char , která se má testovat.

Návraty

Boolean

true pokud zadaný znak obsahuje platnou hodnotu hesla; jinak false.

Poznámky

Platné znaky hesla zahrnují všechny tisknutelné znaky a znak null, který slouží k zakázání funkce hesla. Mezi tisknutelné znaky patří písmena, číslice, interpunkce, symboly a znak mezery.

Platí pro

Viz také