DbCommand.ExecuteReader Metoda

Definice

Spustí příkaz proti jeho připojení a vrátí DbDataReader příkaz, který lze použít pro přístup k výsledkům.

Přetížení

ExecuteReader()

Spustí příkaz proti jeho připojení a vrátí DbDataReader příkaz, který lze použít pro přístup k výsledkům.

ExecuteReader(CommandBehavior)

Spustí příkaz proti jeho připojení a vrátí DbDataReader příkaz, který lze použít pro přístup k výsledkům.

ExecuteReader()

Spustí příkaz proti jeho připojení a vrátí DbDataReader příkaz, který lze použít pro přístup k výsledkům.

public:
 System::Data::Common::DbDataReader ^ ExecuteReader();
public System.Data.Common.DbDataReader ExecuteReader ();
member this.ExecuteReader : unit -> System.Data.Common.DbDataReader
Public Function ExecuteReader () As DbDataReader

Návraty

DbDataReader

Objekt DbDataReader .

Viz také

Platí pro

ExecuteReader(CommandBehavior)

Spustí příkaz proti jeho připojení a vrátí DbDataReader příkaz, který lze použít pro přístup k výsledkům.

public:
 System::Data::Common::DbDataReader ^ ExecuteReader(System::Data::CommandBehavior behavior);
public System.Data.Common.DbDataReader ExecuteReader (System.Data.CommandBehavior behavior);
member this.ExecuteReader : System.Data.CommandBehavior -> System.Data.Common.DbDataReader
Public Function ExecuteReader (behavior As CommandBehavior) As DbDataReader

Parametry

behavior
CommandBehavior

Instance CommandBehavior, určení možností pro spouštění příkazů a načítání dat.

Návraty

DbDataReader

Objekt DbDataReader.

Viz také

Platí pro