ConditionalAttribute.ConditionString Vlastnost

Definice

Získá symbol podmíněné kompilace, který je přidružen k atributu ConditionalAttribute .

public:
 property System::String ^ ConditionString { System::String ^ get(); };
public string ConditionString { get; }
member this.ConditionString : string
Public ReadOnly Property ConditionString As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který určuje symbol podmíněné kompilace rozlišující malá a velká písmena, který je přidružen k atributu ConditionalAttribute .

Poznámky

Tato vlastnost je jen ke čtení.

Platí pro