TextInfo.GetHashCode Metoda

Definice

Slouží jako hashovací funkce pro aktuální TextInfo, která je vhodná pro hashování algoritmů a datových struktur, jako je například zatřiďovací tabulka.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash pro aktuální TextInfo.

Poznámky

Tato metoda přepíše Object.GetHashCode.

Tato metoda vygeneruje stejný kód hash pro dva objekty, které jsou rovny podle Equals metody .

Platí pro

Viz také