IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 8bitové celé číslo bez znaménka pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 System::Byte ToByte(IFormatProvider ^ provider);
public byte ToByte (IFormatProvider provider);
public byte ToByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToByte : IFormatProvider -> byte
Public Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Byte

8bitové celé číslo bez znaménka ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro