IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 16bitové celé číslo bez znaménka pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 System::UInt16 ToUInt16(IFormatProvider ^ provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Public Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro