PipeReader.ReadAtLeastAsyncCore(Int32, CancellationToken) Metoda

Definice

Asynchronně čte posloupnost bajtů z aktuálního PipeReader.

protected:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask<System::IO::Pipelines::ReadResult> ReadAtLeastAsyncCore(int minimumSize, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
protected virtual System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.ReadResult> ReadAtLeastAsyncCore (int minimumSize, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member ReadAtLeastAsyncCore : int * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.ReadResult>
override this.ReadAtLeastAsyncCore : int * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.ReadResult>
Protected Overridable Function ReadAtLeastAsyncCore (minimumSize As Integer, cancellationToken As CancellationToken) As ValueTask(Of ReadResult)

Parametry

minimumSize
Int32

Minimální délka, kterou je potřeba ukládat do vyrovnávací paměti, aby se volání vrátilo.

cancellationToken
CancellationToken

Token pro monitorování žádostí o zrušení Výchozí hodnota je default.

Návraty

ValueTask<ReadResult>

A ValueTask<TResult> představující asynchronní operaci čtení.

Poznámky

Volání se vrátí, pokud PipeReader přečte minimumSize zadané nebo je zrušeno nebo dokončeno.

Platí pro