System.IO.Pipelines Obor názvů

Poskytuje typy pro provádění složitých a vysoce výkonných vstupně-výstupních operací.

Třídy

Pipe

Výchozí PipeWriter a PipeReader implementace.

PipeOptions

Představuje sadu Pipe možností.

PipeReader

Definuje třídu, která poskytuje přístup ke čtení na straně kanálu.

PipeScheduler

Abstrakce pro spuštění PipeReader a PipeWriter zpětná volání a pokračování.

PipeWriter

Definuje třídu, která poskytuje kanál, do kterého lze zapisovat data.

StreamPipeExtensions

Poskytuje rozšiřující metody pro Stream podporu operací čtení a zápisu přímo do kanálů.

StreamPipeReaderOptions

Představuje sadu možností pro řízení vytváření objektu PipeReader.

StreamPipeWriterOptions

Představuje sadu možností pro řízení vytváření objektu PipeWriter.

Struktury

FlushResult

Výsledek vrácený voláním FlushAsync(CancellationToken)

ReadResult

Představuje výsledek ReadAsync(CancellationToken) volání.

Rozhraní

IDuplexPipe

Definuje třídu, která poskytuje duplexní kanál, ze kterého lze data číst a zapisovat do.