Memory<T>.TryCopyTo(Memory<T>) Metoda

Definice

Zkopíruje obsah paměti do cílové Memory<T> instance.

public:
 bool TryCopyTo(Memory<T> destination);
public bool TryCopyTo (Memory<T> destination);
member this.TryCopyTo : Memory<'T> -> bool
Public Function TryCopyTo (destination As Memory(Of T)) As Boolean

Parametry

destination
Memory<T>

Cílový Memory<T> objekt.

Návraty

Boolean

truepokud operace kopírování proběhne úspěšně; v opačném případě . false

Poznámky

Tato metoda zkopíruje veškerý obsah aktuální Memory<T> instance, a destination to i v případě, že obsah aktuální instance a destination překrývají se.

Platí pro