Sdílet prostřednictvím


RuntimeReflectionExtensions.GetMethodInfo(Delegate) Metoda

Definice

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodInfo(Delegate ^ del);
public static System.Reflection.MethodInfo GetMethodInfo (this Delegate del);
public static System.Reflection.MethodInfo? GetMethodInfo (this Delegate del);
static member GetMethodInfo : Delegate -> System.Reflection.MethodInfo
<Extension()>
Public Function GetMethodInfo (del As Delegate) As MethodInfo

Parametry

del
Delegate

Delegát, který chcete prozkoumat.

Návraty

Objekt, který představuje metodu .

Výjimky

del je null.

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).

Platí pro

Viz také