Sdílet prostřednictvím


ConfiguredTaskAwaitable Struktura

Definice

Poskytuje objekt awaitable, který povoluje nakonfigurované funkce await pro úlohu.

public value class ConfiguredTaskAwaitable
public struct ConfiguredTaskAwaitable
public readonly struct ConfiguredTaskAwaitable
type ConfiguredTaskAwaitable = struct
Public Structure ConfiguredTaskAwaitable
Dědičnost
ConfiguredTaskAwaitable

Poznámky

Tento typ je určen pro použití kompilátoru; nepoužívejte ho přímo v kódu.

Metody

GetAwaiter()

Vrátí operátor awaiter pro tento objekt awaitable.

Platí pro